Home > 제품소개 > TX-8000T / TX-8000S > 사진/갤러리
TX-8000T / TX-8000S
6.95” On-Dash T-DMB & Navigation
최고의 CPU Marvell PXA320 (806MHz)
깨끗한 WVGA LCD (800*480)
4G Mappy United
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.